Stockhlm Landstingshus

Byggnaden heter tidigare Garnisonssjukhuset och innehåller b.la. idag kanslilokaler för regionens förtroendevalda och politiska ledning. Arkitekten Carl Christoffer. Gjörwell upprättade huset under 1816-1834, då menat som Garnisonssjukhus i en nyantik  stil med  tempelgavel och toskanska kolossalkolonner.

Under 1968 bestämdes det att Garnisonssjukhuset skulle bli  landstingshuset, och Nils Sterner tog hand om en omfattande om- och tillbyggnad för dess nya ändamål.

Önskar du en ram så säljs det separat och du hittar vår rekommenderade ram i shopen under kategorin ramar.