Der Wanderer

Originalet Wanderer above the Sea of Fog (eller på tyska: Der Wanderer über dem Nebelmeer), är en oljemålning på canvas daterad 1818, målad av den tyska konstnären Caspar David Friedrich. Verket är omtalad som ett av de främsta mästerverken i romantikens era och hänger nu i Kunsthalle, Hamburg, i Tyskland.

Vissa aningen subtilt, andra mer påfallande, detaljer har här lagts till för att föra originalet in i nytt liv, som det kanske kunde sett ut idag?

Önskar du en ram så säljs det separat och du hittar vår rekommenderade ram i shopen under kategorin ramar.