Birth of Venus

Det finns många avbildningar av den bibliska händelsen – men just denna är baserad på Alexandre Cabanel’s verk The Birth of Venus från 1875. Ett omtalat ‘kapitel’ nu med en twist – bara här på Piipers!